2008. február 25.

Cikk - Genfi Magyar Értesítô 101.szám, 2008. január 7.

Hírek a genfi magyar iskoláról és óvodáról - Mikulás és karácsonyi
ünnepség

Mint minden év végén, az idén is eseménydús decemberi hónapot
tudhatnak maguk mögött a genfi magyar iskolások, óvodások.
December 5.-én délután ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás és a
nyomaiban járó fekete Krampusz. Súlyos zsák alatt görnyedezve
érkezett, szegény nagyon el is fáradt a hosszú úton, szerencsére már
várta ôt egy kényelmes karosszék amiben egy kicsit megpihenhetett.
És persze mondani sem kell, hogy a visszaúton a zsák már korántsem
volt olyan nehéz, hiszen minden gyereknek kedveskedett valami
ajándékkal. Szerencsére a Krampusznak sem sikerült a gyerekek
ajándékait ellopni, bárhogy is próbálkozott vele !
Az ünnepély alkalmából az iskola színjátszóköre Grim Mia vezetésével
bábelôadást mutatott be, a Diótörôt adták elô Varró Dániel verses
szövege felhasználásával. Az elôadást megelôzô sok munka meghozta
gyümölcsét : kicsik-nagyok élvezettel figyelték a mesét és az elôadók
maguk is jól szórakoztak !
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy hozzájárult az
ünnepség és az azt követô uzsonna sikeréhez.

December 15.-én gyerekeink felléptek a Katolikus Misszióval és a
magyar cserkészcsapattal immár hagyományosan közösen
megrendezett karácsonyi ünnepségen. A szokatlan – szombati –
idôpont ellenére szép számban megjelent közönség magyar
lakodalmas játékot láthatott, énekkel, tánccal fűszerezve. A magyar
iskola elôadásait fémjelezô humoros pillanatok most sem hiányoztak !
Célunkat elértük : az adventi idôszakban sikerült elôadásunkkal – ha
csak egy pár pillanatra is – mosolyt varázsolnunk a jelenlévôk arcára.
Ez a karácsonyi közös fellépés remek alkalom arra, hogy az egyes,
külön-külön működô genfi magyar szervezetek együtt dolgozhassanak
a közös cél érdekében : idegen környezetben is élô valóssággá tenni
a magyar nyelvet és kultúrát. Köszönet a cserkészeknek, hogy évrôl
évre magukra vállalják e fontos esemény lebonyolítását. Reméljük még
számtalan alkalom nyílik a jövôben is a közös ünneplésre !

Szeretnénk az alábbiakban röviden ismertetni a magyar iskola és
óvoda működését, tevékenységét.

Az új tanév szeptember 5.-én az immár harmadszorra megrendezett
Botanikus kerti kincskereséssel kezdôdött, ahol a gyerekek apraja-
nagyja kutatta lelkesen a zord kalózok, HaraMia és Fülesincs Jimmy
elrejtett cukorkakincsét. Képünkön éppen zsákmányosztás - után
készült, a kalózok egyik üzenetét rejtô villámsújtotta fa tövében.
A kalandos kezdetek után újra megkezdôdött munka szerda
délutánonként három iskoláscsoporttal és az óvodásokkal.
A gyermekek négy korosztályra oszlanak, ovisok (3-5 évesek),
kisiskolások I.(6-7 évesek), kisiskolások II. (8-9 évesek) és
kiskamaszok (9-13 évesek). A foglalkozások tartalma csoportonként
változik .

Az ovis gyerekeknél elôtérbe kerülnek a játékos nyelvfejlesztô
tevékenységek : mesemondás, közös éneklés. A kicsiknél még nagyon
fontos szerepet kap a barkácsolás ami elôsegíti a pici kezek
ügyesedését és az alkotás örömét érezteti nemcsak a gyerekekkel,
hanem a jelenlévô anyukákkal is akik segítenek gyermekeiknek az
ollóval, ragasztóval bánni.

A 6-7 évesek a magyar írás, olvasás alapjait sajátítják el. Ebben a
korosztályban nagyon fontos, hogy a gyerekek megtartsák egymás
között a magyar nyelv használatát, ezért az óra egy részében szabad
beszélgetés folyik, illetve irányítottan beszéltetô játékokat játszunk
(kiszámolók, felelgetôs játékok, stb.).

A 8-9 évesek csoportja elmélyíti az elôzôleg lefektetett alapokat,
valamint megismerkedik az alapvetô helyesírási és nyelvtani
szabályokkal. Foglalkozásaik jelentôs részét az írott és beszélt
szövegértési feladatok elvégzése képezi.

A kiskamaszok korosztályánál az egyszerű írás, olvasás tanítás
átalakul irodalom és nyelvtan oktatássá : a gyerekek magyar költôk,
írók alkotásain keresztül fedezik fel a magyar irodalom kincseit. Emellett
honismereti alapismeretekkel is gazdagodnak : rendszeresen
foglalkoznak magyar történelemmel és földrajzzal.

Minden korcsoportnak rendszeresen tanítunk népdalokat, ezen felül
idônként néptánc órákat is tartunk. Tavaly novemberben iskolánk
sikeresen lépett fel a Pannónia táncegyüttes tízéves fennállása
alkalmából rendezett ünnepségen, ahol gyerekeink somogyi táncot
mutattak be.

A nyelv és honismeret oktatás mellett jelentôs hangsúlyt kap a
fontosabb hagyományok, ünnepek megôrzése : minden évben eljön a
gyerekekhez a Mikulás, jelmezbálban mulatunk farsangkor.
Természetesen nem marad el a húsvéti tojásfestés, locsolkodás sem.
Májusban virágokkal, versekkel köszöntjük az édesanyákat Anyák
napján.

A Genfi Magyar Iskola és Óvoda szeretettel vár minden magyarul
beszélô gyereket, három éves kortól.
Körülbelül húsz-huszonöt család képezi egyesületünk tagságát, ami
harminc körüli gyereklétszámnak felel meg. A foglalkozásokat egy
ötfôs - részben szakképzett pedagógus -csapat vezeti (Grim Mia, Kiss-
Borlase Andrea, Nagy Judit,, Osváth Réka, Váradi Erika) az
adminisztrációt egy személy végzi (Lukács Mária).
Foglalkozásainkat szerdánként 4-6 között tartjuk az iskolásoknak,
valamint ˝ 5 – 6 között az óvodásoknak a Rue Verdaine 20 szám alatti
termekben.

Szívesen várjuk jelentkezésüket, esetleges kérdéseiket a következô e-
mail címen : magyarovi.genf@gmail.com. Az iskola rendezvényeirôl és
legújabb híreirôl a rendszeresen frissített Ť

www.genfimagyariskola.blogspot.com ť lapunkon értesülhetnek.


PoloFarm.hu: Vicces pólókat rendelhetsz, vagy akár saját mintát is tervezhetsz. Megfizethető és gyors ajándék
http://www.polofarm.hu?a_aid=5998abcb

2008. február 8.

Farsang

Farsangi mulatság a magyar óvodában, iskolában, február 27.-én, szerdán! Részletek e-mailben!

Síszünet

Február 13.-án iskolaszünet! Következô foglalkozás idôpontja: szerda, február 20, a szokott helyen és idôben.

Jó síelést, pihenést mindenkinek!

Erika